Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

3360 72d9 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viaszydera szydera
ajlinne
ajlinne

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
ajlinne
Przestraszyłaś się wtedy wielu rzeczy, a przede wszystkim tego, że tak na prawdę nigdy go nie było, że po prostu na chwilę zamigotał, prysnął tak, jak się pojawił. Że był tylko chwilowym zaburzeniem materii.
— J.Żulczyk "Radio Armagedon"
Reposted frompanizwasem panizwasem viaszydera szydera
ajlinne
Każdego dnia
wiem, że wpadniesz
mi do głowy choć raz,
nic na to nie poradzę,
tak zwyczajnie dziejesz się.

Spójrz na mnie, jak
z kilku wykradzionych
od ciebie słów
zbudowałam zdania
i wkleiłam cię w mój film.

I tak niewiele wystarczyło mi
i znów naiwnym marzycielem stałam się.

Zmyśliłam przyszłość,
mamy szczęście, ty i ja,
bo taka miłość chroni nas
przed każdym złem.

Lecz to tylko sen, piękny sen,
to tylko sen, dobry sen.
— Ania Dąbrowska, "Naiwny marzyciel"
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
ajlinne
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
ajlinne
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
ajlinne
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszydera szydera
2903 0652
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadiedrunk diedrunk
ajlinne
Szczypta Ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła
Reposted fromSalute Salute viairie irie
ajlinne
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairie irie

June 07 2015

June 06 2015

Aug 14

Julia Marcell

21:00–23:59 Targ Węglowy (Targ Węglowy, Gdańsk) Add this event to a calendar application
Aug 9

Renata Przemyk

21:00–23:59 Targ Węglowy (Targ Węglowy, Gdańsk) Add this event to a calendar application
Jul 31

Pablopavo

21:00–23:59 Targ Węglowy (Targ Węglowy, Gdańsk) Add this event to a calendar application
Jul 26

Fisz Emade

21:00–23:59 Targ Węglowy (Targ Węglowy, Gdańsk) Add this event to a calendar application
Jul 25

Brodka

21:30–23:59 Targ Węglowy (Targ Węglowy, Gdańsk) Add this event to a calendar application
Otwarcie Jarmarku Dominikańskiego/Wstęp Wolny

May 31 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl